นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน

นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงินของ CAGGIONI THAILAND

สินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ของเรา สามารถขอคืนสินค้าและขอคืนเงินได้ทั้งหมด ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลูกค้า ได้รับสินค้า โดยมีเงื่อนไข รายละเอียดดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการคืนสินค้า

    สินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ ทาง CAGGIONI THAILAND ยินดีรับคืนสินค้าและคืนเงินเต็มจำนวน ภายใน 7 วัน
  • สินค้าชำรุด แตกหัก หมดอายุ หรือสภาพหมดอายุ ไม่พร้อมใช้งาน
  • สินค้าส่งผิด สูญหาย สินค้าไม่ตรงกับข้อมูลที่แจ้งบนเว็บไซต์ลูกค้าเปลี่ยนใจ

วิธีการคืนเงิน

หลังจากที่ CAGGIONI THAILAND ได้รับสินค้าแล้ว จะดำเนินการคืนเงินให้แก่ลูกค้าภายใน 15-30 วัน โดย

ลูกค้าที่โอนเงินผ่านธนาคาร หรือจ่ายผ่าน Mobile Banking จะโอนเงินคืนกลับไปยังบัญชีธนาคารของลูกค้า โดยชื่อบัญชีธนาคารจะต้องตรงกับชื่อผู้สั่งซื้อสินค้า