หน้าหลัก >

วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

การสั่งซื้อสินค้ากับ CAGGIONI THAILAND นั้น สามารถชำระเงินได้ผ่าน 2 ช่องทางหลักดังนี้

1.ชำระผ่าน “พร้อมเพย์” (PromptPay)

  • สแกน QR PromptPay ที่ปรากฏในหน้าชำระเงิน
  • ตรวจสอบรายการและยอดที่ต้องชำระ
  • กด “ชำระเงิน” และยืนยันการชำระเงิน
  • หมายเหตุ : สามารถชำระผ่าน Mobile Banking ทุกธนาคาร

2. ชำระผ่าน บัตรเครดิต (Credit Card) หรือ บัตรเดบิต (Debit Card)

    บัตรเครดิตที่รับมีดังนี้
  • บัตร VISA ของทุกธนาคาร
  • บัตร MASTERCARD ของทุกธนาคาร
  • บัตร JCB ของทุกธนาคาร